Uw pensioen straks

Nationale‑Nederlanden belegt uw pensioen voor de lange termijn. De beleggings­strategie die we gebruiken is daar speciaal voor gemaakt.

Bent u nog jong? Dan is er nog veel tijd om te beleggen voor het pensioen. De nadruk ligt dan op meer risicovolle beleggingen. U heeft immers nog tijd om eventuele tegenvallers goed te maken. Risicovollere beleggingen leveren naar verwachting op langere termijn ook een hoger rendement op. Naarmate de tijd verstrijkt en u ouder wordt, bouwen wij het risico in uw beleggingsportefeuille af. Deze strategie noemen we LifeCycle beleggen.

Opbouw van uw pensioenpot

De premies en beleggingsopbrengsten vormen uw pensioenpot, met deze pensioenpot koopt u straks een pensioenuitkering aan. Deze uitkering ontvangt u meestal per maand en het vervangt deels uw salaris tijdens uw ‘oude dag’.

Hoeveel pensioen u straks precies ontvangt, hangt af van diverse factoren. Onder andere de hoogte van de beleggingsopbrengsten. Uw werkgever zegt u bij een dergelijk pensioen, een zogenoemde beschikbare premieregeling, geen pensioenuitkering toe: alleen de pensioenpremie staat van te voren vast. U krijgt bij de start van de regeling een indicatie van het aan te kopen pensioen.

De beleggingsmix in uw pensioenregeling

De beleggingen in uw pensioenregeling bestaan uit een mix van ‘vastrentende waarden' (obligaties) en aandelen. Kenmerkend voor obligaties is dat ze over het algemeen een zekerder rendement geven dan aandelen maar vaak geen hoger rendement. Aandelen zijn risicovoller maar hebben dus ook meer kans op een hoger rendement.

Op weg naar uw
pensioendatum

Komt uw pensioen dichterbij? Dan wordt het steeds belangrijker dat de hoogte van uw pensioen voorspelbaar wordt. Zo kunt u gerichter uw plannen en doelen na uw pensioendatum vormgeven. Daarom worden steeds meer aandelen vervangen door obligaties.

Hoe we het risico van rente beperken

Een onzekerheid waar we mee te maken hebben bij de indicatie van uw uiteindelijke pensioenuitkering,  is de rente. Een stijging of daling van de rente kan grote gevolgen hebben voor uw pensioen.

Met LifeCycle-beleggen voor pensioen streven wij ernaar om de gevolgen van het risico dat de rente laag staat op pensioen­datum te beperken. Dit gebeurt geleidelijk. Naarmate de pensioendatum nadert, beleggen wij bijvoorbeeld steeds meer in (langlopende) obligaties.

Enkele jaren voor pensioendatum kiezen wij ervoor om het zogenoemde renterisico voor 90% af te dekken. Op deze manier krijgt u meer zekerheid over de hoogte van uw verwachte pensioen. Zodat u gerichter plannen kunt maken voor later.

Geef uw pensioen vorm

Een belangrijk kenmerk van uw pensioenregeling is dat u deels uw eigen pensioen vorm kunt geven. U bepaalt zelf welke mate van risico het beste past bij uw persoonlijke situatie en levensfase.

U bepaalt het zelf

Kies er bijvoorbeeld voor om risicovoller (offensief) of juist minder risicovol te beleggen (defensief). Ook biedt uw regeling de mogelijkheid om na uw pensioendatum met (een deel van) het pensioenkapitaal te blijven beleggen.

Dat kan een hogere pensioenuitkering opleveren dan als u voor een vaste pensioenuitkering kiest. U loopt echter ook een beleggingsrisico, waardoor de uitkering mogelijk ook lager kan uitvallen. Zo bepaalt u zelf hoe uw pensioen er straks uit ziet.

Deel dit artikel