Een goed pensioen is het doel

Rendement en duurzaamheid gaan goed samen

Steeds meer mensen houden rekening met maatschappij en milieu bij financiële keuzes. Nationale‑Nederlanden laat bij het beleggen van uw pensioenpremie ook duurzaamheid criteria meewegen. We beleggen graag in bedrijven die hun rol in de samenleving serieus nemen en rekening houden met hun omgeving. Daarom tellen de zogeheten ESG-criteria mee in al onze beleggingsbeslissingen.

ESG- criteria

NN Investment Partners (NN IP) is verantwoordelijk voor de beleggingen binnen uw pensioenregeling. Onze beleggingsexperts kijken bij het beleggen ook naar de wijze waarop een onderneming rekening houdt met milieu (environmental) en een  sociaal beleid voert (social), bijvoorbeeld op het gebied van mensenrechten en arbeids­omstandigheden. Daarnaast kijken we hoe een onderneming wordt bestuurd en handelt in economisch verkeer (governance). Bepaalde sectoren en bedrijven sluiten we uit, bijvoorbeeld bedrijven die betrokken zijn bij controversiële zaken zoals wapens (bijvoorbeeld clusterbommen en landmijnen).

Invloed op bedrijfsprestaties

Aandacht voor duurzaamheid heeft vaak invloed op bedrijfsprestaties op langere termijn. De meest duurzame bedrijven hoeven niet automatisch het beste te presteren. Uit onderzoek blijkt wel dat ondernemingen die zich weinig aantrekken van bijvoorbeeld milieuwetgeving of werknemersrechten, op den duur een lager rendement en hoger risico laten zien. Denk bijvoorbeeld aan een mijnbouwbedrijf dat te weinig aandacht heeft voor veiligheid en te maken krijgt met een groot ongeval. Aan de andere kant neemt de noodzaak voor de transitie naar energieopwekking door zon en wind vanwege klimaatverandering toe, dus liggen bij bedrijven die daar goed op inspelen weer kansen.

Invloed gebruiken

Waar mogelijk gebruiken we ook als aandeelhouder ons stemrecht, om duurzame veranderingen te ondersteunen of om het bestuur aan te spreken op niet-duurzaam gedrag en activiteiten. Op die wijze kunnen we bij ondernemingen positieve verandering in gang zetten. Het is een van de manieren waarop wij uw pensioen op verantwoorde wijze beheren en bijdragen aan een duurzamere economie en een betere wereld.

We kiezen voor duurzaam

We streven in onze eigen bedrijfsvoering er naar onze impact op het milieu te verkleinen en maatschappelijk verantwoord te ondernemen.

CO2 neutraal

Door onze kantoorpanden te verduurzamen en uitstoot te compenseren door te investeren in duurzame projecten (in bijvoorbeeld Turkije) zijn we CO2 neutraal. Nationale‑Nederlanden medewerkers hebben daarnaast een ov-jaarkaart en thuiswerken en het rijden van elektrische lease auto’s wordt gestimuleerd.

Maatschappelijk betrokken

Ook zetten we ons in voor (maatschappelijke) goede doelen. Je kunt hierbij denken aan de LINDA foundation, Stichting Jarige Job, maar ook medewerkers die als voorleeshulp op lagere scholen in Rotterdam en Den Haag helpen of sollicitatietrainingen geven.

Ben je benieuwd naar onze initiatieven en hoe we invulling geven aan  maatschappelijke betrokkenheid?

Lees het op onze website

Deel dit artikel